Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

FISCAAL VOORDEEL VOOR GEBRUIKERS MET EEN LAAG INKOMEN

Sinds aanslagjaar 2009  kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van het fiscaal voordeel van 30 % via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. U kunt de terugbetaling aanvragen  door uw belastingsaangifte in te dienen samen met uw fiscaal attest.  Indien u geen belastingbrief ontvangt, kunt u die op eigen initiatief aanvragen bij uw  belastingkantoor.

2017-11-07T11:47:47+00:00