Vanaf 2010 zal de gebruiker hoogstens 500 dienstencheques per kalenderjaar kunnen aankopen. Deze beperking geldt per persoon.

Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet echter opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar:

  • particulieren met een handicap;
  • particulieren met een kind met een handicap;
  • eenoudergezinnen met één of meer kinderen ten laste en met lage inkomens;
  • ouderen die recht hebben op inkomsgarantie

In dit geval moet de gebruiker wel het bewijs leveren aan het erkende uitgiftebedrijf dat hij tot één van deze categorieën behoort.