Sinds aanslagjaar 2009  kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van het fiscaal voordeel van 30 % via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. U kunt de terugbetaling aanvragen  door uw belastingsaangifte in te dienen samen met uw fiscaal attest.  Indien u geen belastingbrief ontvangt, kunt u die op eigen initiatief aanvragen bij uw  belastingkantoor.