Dienstencheques

De prijs van één dienstencheque bedraagt 9 €. Dit komt overeen met één uur huishoudelijke hulp. Uw dienstencheques zijn 8 maanden geldig.

Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal voordeel wordt toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

Sinds 1 januari 2016, geldt een belastingvermindering van €2,70 per dienstencheque voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques per persoon (aanslagjaar 2017). Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering.

Jaarlijks rond 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van het fiscaal voordeel te genieten.

Per persoon kunnen er maximaal 500 dienstencheques aangevraagd worden (400 aan 9 euro en 100 aan 10 euro). Eenoudergezinnen kunnen 2000 cheques bestellen aan 9 euro.

Sodexo, het uitgiftebedrijf van de dienstencheques, stuurt jaarlijks op 1 april een fiscaal attest.

Indien uw inkomen beperkt is, kan u toch dienstencheques bestellen en genieten van een belastingvermindering via een terugbetaalbaar belastingkrediet. U kan gebruik maken van uw belastingkrediet door het fiscaal attest bij uw belastingaangifte te voegen. Wanneer u geen aanslagbiljet toegestuurd krijgt, kan u deze zelf aanvragen bij uw plaatselijk belastingkantoor. Voor bijkomende informatie kan u de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/572 57 57 (normaal tarief).

 

OM DIENSTENCHEQUES AAN TE VRAGEN KUNT U OP VERSCHILLENDE MANIEREN TE WERK GAAN:

 • U kunt zich online inschrijven bij Sodexo en daar kunt u de keuze maken tussen papieren of elektronische dienstencheques

 

Wat is het verschil tussen elektronische en papieren dienstencheques?

 • Papieren dienstencheques ontvang je via de post. Iedere cheque moet je invullen en handtekenen, en je moet er voldoende klaarleggen voor je huishoudelijke hulp.
 • Elektronische dienstencheques worden bewaard in je elektronische portefeuille, beveiligd met een login en paswoord die je krijgt van Sodexo. Als je vertrouwd bent met internet, raden we elektronische dienstencheques aan. Het heeft veel voordelen:
 • Elektronische dienstencheques gaan niet verloren of worden niet gestolen.
  Met een account bij Sodexo: wijzig je zelf je persoonlijke gegevens, heb je een overzicht van je bestellingen en betaalde prestaties, ruil je eenvoudig je cheques om of laat je ze terugbetalen.
  De aankoop van elektronische dienstencheques gaat veel sneller. Al na één dag zijn ze beschikbaar.
  Sodexo mailt je automatisch wanneer je cheques bijna vervallen.

 

Papieren dienstencheques:

 • U kunt volgend formulier invullen en terugsturen naar Sodexo Vlaanderen, Pleinlaan 15, 1050 BRUSSEL of faxen op het nummer 02 547 54 96 .
 • U kunt langskomen op kantoor.
 • Eén week na inschrijving ontvangt u uw persoonlijk gebruikersnummer en de rekeningnummers van Sodexo. U dient minimum 10 dienstencheques per keer te bestellen.  Een maximum aantal staat hier niet op. Binnen de 3 dagen ontvangt u uw dienstencheques met de post.

Elektronische dienstencheques:

Hiervoor dient u bij de aanvraag van dienstencheques bij uw profiel als gebruiker te vermelden dat u elektronische dienstencheques wenst.

Na de terbeschikkingstelling van uw dienstencheques in uw elektronische portefeuille, zijn de stappen voor het gebruik van uw elektronische dienstencheques de volgende:

Bij beëindiging van de prestatie van uw huishoudhulp:

De prestatie wordt ingevoerd door uw huishoudhulp:

via telefoon naar nummer:
0800 355 30 (gratis vanaf de vaste lijn van de gebruiker)
02 547 54 97 (zonaal tarief via een GSM).;
via de mobiele applicatie “Job Tracker by Sodexo”.
of door uw erkende onderneming (vanaf 1 december 2016*).
Uw erkende onderneming valideert de ingevoerde informatie (of ze wordt automatisch gevalideerd ten laatste 5 werkdagen na het invoeren van de prestatie).
U krijgt per e-mail een kennisgeving waarin u gevraagd wordt de prestatie te bevestigen.
Vanaf de datum van validering door de erkende onderneming, beschikt u over 4 werkdagen om de prestatie via uw Beveiligde Zone of via uw mobiele app “Dienstencheques by Sodexo” te bevestigen of te betwisten.
Bij gebrek aan uw bevestiging, zal de prestatie automatisch als bevestigd beschouwd worden en zal ze niet meer betwist kunnen worden. Bijgevolg zullen de dienstencheques automatisch op uw elektronische portefeuille gedebiteerd worden. (Opgelet: in bepaalde gevallen blijft uw validering verplicht. Besteed dus aandacht aan de inhoud van de kennisgeving).

 

LET WEL: HET GESTORTE BEDRAG MOET EEN VEELVOUD ZIJN VAN 9€ – INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS STORT SODEXO U HET GELD TERUG

 

TOEGELATEN ACTIVITEITEN MET DIENSTENCHEQUES

 • Schoonmaken van de woning en de ramen
 • Wassen en strijken
 • Kleine occasionele naaiwerken
 • Bereiden van maaltijden

 

VERBODEN ACTIVITEITEN MET DIENSTENCHEQUES

 • Auto’s wassen
 • Werken in de tuin
 • Allerhande klusjes zoals schilderen, behangen, kleine herstellingen …
 • Zorgen voor kinderen
 • Dieren verzorgen, kooien reinigen
 • Poetsen in praktijkruimtes of wachtzalen van dokters, tandartsen, … (dienstencheques zijn enkel voor privé-gebruik)

 

 

OPMERKING

 • Indien er een sleutel meegegeven word aan de huishoudhulp, dient er een sleutelcontract opgemaakt te worden en enkel indien dit sleutelcontract kan voorgelegd worden komt Vit-s tussen in de kosten bij een verlies van sleutel.