Dienstencheques

De prijs van één dienstencheque bedraagt 9 €. Dit komt overeen met één uur huishoudelijke hulp.
De gebruiker heeft recht op een fiscaal voordeel van 30 % van het aankoopbedrag. De werkelijke kost van een dienstencheque bedraagt dus 6.30 EUR. Dit fiscaal voordeel wordt beperkt tot het aankoopbedrag van maximum 1.380 EUR per jaar per persoon.

Sodexo, het uitgiftebedrijf van de dienstencheques, stuurt jaarlijks op 1 april een fiscaal attest.

Sinds aanslagjaar 2009  kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van dit fiscaal voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. U kunt de terugbetaling aanvragen  door uw belastingsaangifte in te dienen samen met uw fiscaal attest.  Indien u geen belastingbrief ontvangt, kunt u die op eigen initiatief aanvragen bij uw  belastingkantoor.

TOEGELATEN ACTIVITEITEN MET DIENSTENCHEQUES

  • schoonmaken van de woning en de ramen
  • wassen en strijken
  • kleine occasionele naaiwerken
  • bereiden van maaltijden

VERBODEN ACTIVITEITEN MET DIENSTENCHEQUES

  • auto’s wassen
  • werken in de tuin
  • allerhande klusjes zoals schilderen, behangen, kleine herstellingen …
  • zorgen voor kinderen
  • dieren verzorgen, kooien reinigen
  • poetsen in praktijkruimtes of wachtzalen van dokters, tandartsen, … (dienstencheques zijn enkel voor privé-gebruik)