Wat is een dienstencheque?

 • De prijs van één dienstencheque bedraagt 9 €. Dit komt overeen met één uur huishoudelijke hulp.
 • De gebruiker heeft recht op een fiscaal voordeel van 20 % van het aankoopbedrag. De werkelijke kost van een dienstencheque bedraagt dus 7,20 EUR..
 • Sodexo, het uitgiftebedrijf van de dienstencheques, stuurt jaarlijks op 1 april een fiscaal attest.
 • Sinds aanslagjaar 2009  kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van dit fiscaal voordeel via een “terugbetaalbaar belastingkrediet”. U kunt de terugbetaling aanvragen  door uw belastingsaangifte in te dienen samen met uw fiscaal attest.  Indien u geen belastingbrief ontvangt, kunt u die op eigen initiatief aanvragen bij uw  belastingkantoor.

Hoe dienstenchecques aanvragen?

 • U kunt zich online inschrijven bij Sodexo en daar kunt u de keuze maken tussen papieren of elektronische dienstencheques

 

Wat is het verschil tussen elektronische en papieren dienstencheques?

 • Papieren dienstencheques ontvang je via de post. Iedere cheque moet je invullen en handtekenen, en je moet er voldoende klaarleggen voor je huishoudelijke hulp.
 • Elektronische dienstencheques worden bewaard in je elektronische portefeuille, beveiligd met een login en paswoord die je krijgt van Sodexo. Als je vertrouwd bent met internet, raden we elektronische dienstencheques aan. Het heeft veel voordelen:
 • Elektronische dienstencheques gaan niet verloren of worden niet gestolen.
  Met een account bij Sodexo: wijzig je zelf je persoonlijke gegevens, heb je een overzicht van je bestellingen en betaalde prestaties, ruil je eenvoudig je cheques om of laat je ze terugbetalen.
  De aankoop van elektronische dienstencheques gaat veel sneller. Al na één dag zijn ze beschikbaar.
  Sodexo mailt je automatisch wanneer je cheques bijna vervallen.

Papieren dienstencheques:

 • U kunt volgend formulier invullen en terugsturen naar Sodexo Vlaanderen, Pleinlaan 15, 1050 BRUSSEL of faxen op het nummer 02 547 54 96 .
 • U kunt langskomen op kantoor.
 • Eén week na inschrijving ontvangt u uw persoonlijk gebruikersnummer en de rekeningnummers van Sodexo. U dient minimum 10 dienstencheques per keer te bestellen.  Een maximum aantal staat hier niet op. Binnen de 3 dagen ontvangt u uw dienstencheques met de post.

 

Elektronische dienstencheques:

Hiervoor dient u bij de aanvraag van dienstencheques bij uw profiel als gebruiker te vermelden dat u elektronische dienstencheques wenst.

Na de terbeschikkingstelling van uw dienstencheques in uw elektronische portefeuille, zijn de stappen voor het gebruik van uw elektronische dienstencheques de volgende:

Bij beëindiging van de prestatie van uw huishoudhulp:

De prestatie wordt ingevoerd door uw huishoudhulp:

via telefoon naar nummer:

 • 0800 355 30 (gratis vanaf de vaste lijn van de gebruiker)
 • 02 547 54 97 (zonaal tarief via een GSM).;

via de mobiele applicatie “Job Tracker by Sodexo”.

of door uw erkende onderneming (vanaf 1 december 2016*).

 • Uw erkende onderneming valideert de ingevoerde informatie (of ze wordt automatisch gevalideerd ten laatste 5 werkdagen na het invoeren van de prestatie).
 • U krijgt per e-mail een kennisgeving waarin u gevraagd wordt de prestatie te bevestigen.
 • Vanaf de datum van validering door de erkende onderneming, beschikt u over 4 werkdagen om de prestatie via uw Beveiligde Zone of via uw mobiele app“Dienstencheques by Sodexo” te bevestigen of te betwisten.
 • Bij gebrek aan uw bevestiging, zal de prestatie automatisch als bevestigd beschouwd worden en zal ze niet meer betwist kunnen worden. Bijgevolg zullen de dienstencheques automatisch op uw elektronische portefeuille gedebiteerd worden. (Opgelet: in bepaalde gevallen blijft uw validering verplicht. Besteed dus aandacht aan de inhoud van de kennisgeving).

LET WEL: HET GESTORTE BEDRAG MOET EEN VEELVOUD ZIJN VAN 9€ – INDIEN DIT NIET HET GEVAL IS STORT SODEXO U HET GELD TERUG

 

Toegelaten activiteiten met Dienstencheques

 • schoonmaken van de woning en de ramen
 • wassen en strijken
 • kleine occasionele naaiwerken
 • bereiden van maaltijden

Verboden activiteiten met Dienstencheques

 • auto’s wassen
 • werken in de tuin
 • allerhande klusjes zoals schilderen, behangen, kleine herstellingen …
 • zorgen voor kinderen
 • dieren verzorgen, kooien reinigen
 • poetsen in praktijkruimtes of wachtzalen van dokters, tandartsen, … (dienstencheques zijn enkel voor privé-gebruik)