3 maart 2021

Coronamaatregelen

Instructies voor de veiligheid op de werkvloer voor werknemers dienstencheques gedurende de “coronamaatregelen”. Deze richtlijn werd opgesteld zodat de erkende ondernemingen een duidelijke instructie voorhanden hebben bij het nemen van maatregelen naast de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften. We houden hierbij niet alleen rekening met de veiligheid van de werknemer, maar ook die van de gebruiker en de gehele bevolking, zoals vooropgesteld door de Nationale Veiligheidsraad. We houden hierbij ook rekening met de richtlijnen opgesteld door het agentschap Zorg en Gezondheid.

Volledige richtlijn kan u hier vinden:

https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1604653088/Dienstencheques_Corona_oktober_NL_0_ubgish.pdf

Dit bericht delen op sociale media?